Om NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD. Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses … Läs mer

Tips på Podcast, filmer, böcker etc

Podcast https://poddtoppen.se/podcast/1175297392/npf-podden För alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov. 2. https://poddtoppen.se/podcast/1161759894/pa-djupet-en-podd-fran-socialstyrelsen … Läs mer

1 2 3 4 5 6