Moralisk sekretess

Vi som är föräldrar till barn med neuropsykiatriskt funktionshinder eller som har ett eget funktionshinder har det ofta tufft hemma och i kontakten med olika myndigheter. Det är mycket betydelsefullt för oss att träffa andra personer som har en liknande situation som vår. Då kan vi få lasta av oss, få tips av andra hur de hanterar svåra situationer och känna igen oss i andras berättelser.

För att vi skall våga dela med oss av våra erfarenheter behöver vi vara säkra på att det vi berättar inte förs vidare. Därför råder i alla sammanhang, såväl via e-post, som då vi träffas, tystnadsplikt. Vi kan naturligtvis inte ålägga varandra tystnadsplikt i lagens mening, men vi kan, för allas bästa, kräva moralisk tystnadsplikt/sekretess av varandra.

Vi kräver detta av alla styrelseledamöter och ber även alla enskilda medlemmar att respektera detta.

Styrelsen för Attention/Falkenberg/Varberg/Kungsbacka