Styrelsen 2019 Falkenberg-Varberg

Ordförande

Lennarth Andersson, Varberg

Kassör

Gitte Svensson, Varberg

Sekreterare

Ingegerd Kåhre, Varberg

Övriga ordinarie Ledamöter

Lizette Larsson Högfeldt, Falkenberg

Christer Eklund, Falkenberg

Mikael Johansson, Varberg

Suppleanter

Linda Novovic, Falkenberg

Johan Carlsson, Varberg