Styrelsen 2022 Falkenberg-Varberg

Ordförande

Angelica J:son Gren, Varberg

Kassör

Ingegerd Khåre, Varberg

Sekreterare

Therese Gustafsson, Varberg

Övriga ordinarie Ledamöter

Johan Carlsson, Varberg

Suppleanter

Lennarth Andersson, Varberg

Valberedning
Vakant