Autism Sverige arbetar för att förbättra villkoren för personer med autistiskt spektrum. Framför allt arbetar förbundet genom att:

  • sprida information och öka förståelsen för autism
  • verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
  • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
  • följa och ge uppslag till forskning inom området
  • delta i det internationella arbetet

https://www.autism.se/