Detta är Attention

Lokalförening inom Riksförbundet Attention.

Intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsavvikelser(ADHD/DAMP, Asperger Syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, dyslexi/dyskalki och liknande diagnoser), samt för anhöriga och yrkesverksamma inom området.

Verksamhetsområde: Falkenberg, Varberg och Kungsbacka