Detta är Attention

Attention är en intresseorganisation för alla med och anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsavvikelser så som: ADHD/DAMP, Asperger Syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, dyslexi/dyskalki och liknande diagnoser.

Vi försöker vara yrkesverksamma inom området genom att ha informationsbord ute på olika evenemang och föreläsa för privatpersoner, andra föreningar och företag.

Verksamhetsområde: Falkenberg och Varberg