I dagsläget har vi bytt ut styrelsen och 

föreläsningar kommer att baseras på vissa önskemål, fakta, Attention riks projekt och egna erfarenheter. 

kontakta gärna oss så vi kan arbeta fram vad som passar bäst för er.

https://attention-falkenberg-varberg.se/kontakt/